VisitLillebælt

Lillebæltværftet

Det historiske skibsværk på Gl. Havn

Lillebælt-Værftet

Det nuværende bådebyggeri blev grundlagt i 1855 af Mads Illum Petersen, broder til Hans Illum Petersen "Sølyst". Her blev der bygget "lillebæltsjoller", smakkejoller på 19-23 fod, der bl.a. blev brugt til marsvinfangst, fiskeri og lodseri, samt fra slutningen af 1890èrne hoved- og slæbejoller til det fremvoksende bundgarnsfiskeri.

Her kan du bl.a. også se den gamle Bloksav fra 1905, der stadigvæk bruges til opskæring af planker, bedding fra 1915, skibsbygningshallen blev bygget i 1949. I 1997 overtog foreningen Lillebælt-Værftet stedet og siden er stedet drevet som et kombineret museumsværft med søfartshistorisk center og ikke at forglemme et funktionsdygtigt skibsværft.

Mødelokale på 1. sal med udstilling om værftet, havnen, fiskeri, søfart og både.

Lillebæltværftet rummer også to jollehuse, hvor man i det ene hus kan opleve udstillingen om områdets maritime historie. Værftet er desuden hjemsted for Lillebælt Smakkelaug, der vedligeholder og sejler gamle smakkejoller. Lillebælt Smakkelaugh holder primært til i det andet jollehus, hvor Laugets joller ligger ved jollebroen. Værftet er stadig i drift med reparation, restaurering og nybygning af træfartøjer og samtidig er det en aktiv kulturscene i sommer månederne. 

Jollehusene er åbent ved arrangementer på værftet og ellers ved henvendelse på værftet.