VisitLillebaelt-logo

Hagenør og Børup sande

Hagenør er et lille naturområde ud mod Lillebælt øst for Skærbæk by. Området er fredet for at sikre muligheden for at pleje naturen og for at give offentligheden adgang. Fredningen omfatter højtliggende skove, strandoverdrev, rørsumpe og græsningsarealer.

Området har navn efter Hagenør (eller Høneborg) Slotsbanke, som man stadig kan se rester af. På banken lå tidligere et kongeligt slot fra midten af år 1300, som stod overfor Hindsgavl Slot på Fyn.

På stranden ud for Hagenør Slotsbanke kan man være heldig at finde flinteredskaber fra stenalderen.

Hagenørvej ender blindt ved Hakkenørgård, men forinden er der skiltet til en lille parkeringsplads. Herfra fører afmærkede stier rundt i det fredede område.