Fugletårn - Ejby Mose

Foto: Dorthe Thrane Jensen
Attraktioner
Naturområder
Naturrigt område i Middelfart
Adresse

5592 Ejby

Ejby Mose er et værdifuldt levested for mange dyr og planter – 245 forskellige plantearter er registreret, og området huser mange småfugle, herunder også nattergalen. Vandfugle og rovfugle er også i området.

Af mere specielle dyr er brunflagermus og dværgflagermus også observeret. Derudover er Ejby Mose også levested for rørhøgen.

Adresse

5592 Ejby

Facilities

Informationstavle

Fugletårne

Madpakkehus

Mose

Skov

Sump

Følg på:

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af