VisitLillebælt

Brænde Ådal

Smuk natur i kanten af Lillebælt

Brænde Ådal er en af Danmarks smukkeste ådale. Brænde Å er 28 km lang og løber gennem et varieret område præget af skov, skrænter, dale, frodige marker og enge og vådområder med et rigt dyreliv.
Der forefindes et shelter til primitiv overnatning.
Ved Brende Mølle er mølledammen nu genoprettet som et vådområde, der er både omløb og fisketrapper, så dyrelivet har fri passage gennem området.

Brende Mølle - bevaring af et vådområde

Brende Mølle ligger ca. 4,5 km. fra Brende Å's udløb, ved Tanderup/Håre nær Gelsted. Brende Mølle har siden 1500-tallet udnyttet vandkraften, sidst fra 1912 til slutningen af 1970'erne. Udnyttelsen er nu endelig ophørt, og bygningerne er blevet restaureret med respekt for det oprindelige udseende.

Efter 400 års opstemning var der skabt et værdifuldt vådområde ved mølledammen, men samtidig forhindret den frie faunapassage.
For at imødekomme ønsker om at bevare stemmeværket og dermed mølledammen, og ønsker om at skabe fri faunapassage blev et utraditionelt projekt sat i værk. Der blev etableret et omløb syd for mølledammen og opført en fisketrappe. I sommeren 1990 blev fisketrappe og faunapassage anlagt, og offentligheden har via et stianlæg fuld adgang til dette skønne naturområde.

Brochure kan downloades her, Brænde Ådal