VisitLillebaelt-logo

Ansigtsløftning til historiske bygninger i Fredericia

Ansigtsløftning til Fredericias bygninger 

Takket være en flot donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål på et tocifret millionbeløb, er Fredericia i gang med at renovere mange af de flotte og historiske facader og tårne. Byen blev i 1650 grundlagt som en ”planlagt by” og bygget op i et område, hvor der intet var før. Fredericia blev tegnet med et militærstrategisk sigte og omgivet af et stort voldanlæg. Desuden skulle Kong Frederik d. 3. vise resten af Europa, hvor magtfuld han var. Det skete blandt andet via flotte og pompøse byggerier, som det var skik og brug dengang.

Donationen fra A.P. Møller fonden blev givet på betingelse af at de private husejere også spyttede i kassen med ca. halvdelen af omkostningerne. Det betyder, at rigtig mange af Fredericias bygninger i den historiske bydel inden for voldene har fået eller får glæde af pengene.

Nogle af de mange facade renoveringer er allerede færdige og flere tårne har fået nyt spir. I sagens natur, er det bygningerne inden for voldene det handler om, idet der jo ikke var en by uden for voldene i 1600-tallet. Resultaterne er blevet en endnu smukkere midtby og hvis man giver sig god tid, når man går gennem centrum, ses de smukke resultater. Ligesom i andre byer, er det vigtigt, at man også kigger opad når man skal beundre de gamle bygninger.

I 2016 fik Fredericia yderligere 50 mio. i donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål. Denne gang blev donationen øremærket til en ansigtsløftning og renovering af Fredericias imponerende og historiske voldanlæg. En arkitektkonkurrence skal afgøre hvordan disse penge skal bruges. Udover at være af historisk betydning, benyttes voldanlæggene i dag også til rekreative formål, hundeluftning, løbeture og gåture.