Historie

Området omkring Fredericia og Middelfart har en broget og spændende historie og de 2 byer har siden 1935 været forbundet af en bro over Lillebælt. Til indvielsen af den gamle Lillebæltsbro, som den bliver kaldt i dag, var ca. 50.000 mennesker samlet for at fejre en af de, indtil da, største bedrifter for dansk ingeniørkunst. Indvielsen blev både starten på en nærmest eksplosiv vækst af trafik over Lillebælt, og samtidig dødsstødet for mange hundrede års færgefart mellem Middelfart og Fredericia. Inden da sejlede færgerne fra Strib og Middelfart til Snoghøj på Fredericia-siden. I 1970 kom den nuværende motorvejsbro til.

Fredericia

Som fæstningsby har Fredericia spillet en hovedrolle i Danmarks-historien. Her findes et af de største og mest velbevarede fæstnings-anlæg i Europa. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 1650. Anlægget skulle beskytte overgangen fra Jylland til resten af kongeriget mod fremmede krigsmagter. Det gjaldt f.eks. svenskerne, som besatte og ødelagde byen i 1657. Kampene ved Fredericia den 5. og 6. juli 1849 danner grundlaget for en af de mest berømte fortællinger i den danske krigshistorie. I 1864 indtog østrigerne Fredericia - men denne gang uden kamp. Siden da har Fredericia været et fredeligt og dejligt sted at bo og besøge.

Fredericia i dag

Fredericia er i dag en by i rivende udvikling og forandring.
Mange husker stadig turen over Lillebæltsbroerne, hvor man kunne se den gule røg og til tider dårlige lugte, der steg op fra skorstenene fra Fredericias industrianlæg. Der var kemikalieindustri, skibsværft, Shell raffinaderiet osv.
Området hvor der før var skibsværft og kemikalievirksomhed, er i dag ved at blive omdannet til attraktive boligområder under navnet Kanalbyen eller Fredericia C (link). Skibsværftet er flyttet til Fyn og har fundet fine rammer i en del af Lindø værftets ledige anlæg. Samtidig med forvandlingen af området, har man benyttet lejligheden til at klimasikre hele havneområdet.
Selv om Frederik d. 3. i 1600 tallet måtte opgive sine drømme om at efterligne Venedig i Fredericia, har man nu taget idéen op igen - omend i en mindre og mere symbolsk udgave. Men folkene bag Kanalbyen har kigget på de gamle tegninger fra 1600-tallet og ført nogle af de gamle planer ud i livet. De attraktive lejligheder der i disse år opføres, kommer således til at nyde godt af et unikt havneområde med udsigt til blandt andet Lillebæltsbroen, Lillebælt, Strib, legesyge delfiner og - krydstogtsskibe! De store krydstogtsrederier er nemlig ved at få øjnene op for Fredericias muligheder, godt hjulpet af den dybe havn og mulighed for anløb i gå afstand fra centrum og de mange historiske seværdigheder.
Der er dog stadig meget store virksomheder i Fredericia. I flæng kan nævnes Dong Energy, Shell raffinaderiet, der får tilført råolie fra Nordsøen, Carlsberg som har byttet Valby og Hellerup bryggerierne ud med et topmoderne bryggeri i Fredericias udkant. En af Danmarks største havneoperatører ligger i Fredericia (ADP). Derudover ligger et af Arlas og verdens mest moderne mejerier i Taulov, som er blevet knudepunkt for transport, logistik og meget andet.
Så selv om Fredericia er i forandring, ligger byen stadig i et trafikalt knudepunkt med motorvejsnet, jernbanenet og én af Danmarks største havne lige udenfor døren. Store trækplastre for virksomheder, øget beskæftigelse til byen og dermed muligheder for at udvikle byen yderligere. Ikke så ringe endda, som vi siger på jysk!

Middelfart

Middelfart har i næsten 800 år været forbundet med marsvin og marsvinejagt og har været det eneste sted i Danmark hvor det foregik som en velorganiseret jagt. De bugtede kyster med de mange viger, øer og holme gjorde det muligt for marsvinejægerne at drive stimer af marsvin ind på lavere vande, så de nemmere kunne fanges.

Middelfart er navngivet i 1231 af det tidligere navn, Melfar. Melfar betyder ”farvandet man rejser mellem” eller ”den mellemste overfart”. Det giver god mening ift. at Middelfart er byen ved Lillebælt, og fra helt gammel tid, har Middelfart været hjemsted for overfart til Jylland (formodentligt helt fra før 1200-tallet). Dels med jernbaneoverfart fra Strib til Fredericia (fra 1872), og meget senere i 1935, da Den Gamle Lillebæltsbro blev indviet. Under 2. verdenskrig blev der bygget skanser langs kysten, da Middelfart blev ramt af tyskernes besættelse.

Museer i Fredericia og Middelfart

Museer

Er interessen for historisk kunst stor, så byder Lillebæltområdet på adskillige kulturhistoriske oplevelser og udstillinger rundt omkring i Middelfart og Fredericia.